harp
about kvarnofoni video news contact partners history

WORKSHOP OM BI-LJUDWORKSHOP MED SOFTDAY, 15 APRIL 2014
Harp Art Lab, Harplinge Väderkvarn


Syftet med workshopen var att starta ett samarbetsprojekt mellan biodlare, konstnärer och musiker kring bi-ljud och biodlingens utmaningar i dagens samhälle. Workshopen blev välbesökt och leddes av Softday (program).

Sedan 1999 har konstnärerna Sean Taylor och Mikael Fernström samarbetat i gränslandet mellan konst och vetenskap under namnet SOFTDAY. Med Irland som bas har det de engagerat sig i frågor som rör klimatförändringar och dess globala effekter. Softday undersöker vår relation och förståelse av naturen genom ljudkonst och performance.


2011-2013 samarbetade Softday med irländska biodlare och forskare i projektet "Song of the Bees" som utgick från problemet med massdöd av bin (Colony Collapse Disorder). Biodlarna spelade in honungsbin och vetenskapling data sammanställdes som sedan omvandlades till ljudfiler, noter och grafiska partitur. "Song of the Bees" presenterades 2013 vid en konsert för honungsbin, kör och stråkensemble i klostret Glenstday Abbey, Limerick, Irland.

Under de senaste åren har biodlingen kollapsat i flera delar av världen. Ingen vet säkert varför men en mängd olika och omstridda teorier har presenteras och debatterats! Data från Jordbruksverket i Sverige presenterades och en diskussion mellan biodlare och konstnärer inleddes.
Hur kan erfarenheterna från workshopen ta form och gestaltas konstnärligt?Sean Taylor berättade om ljudpromenader, fältinspelningar och olika tekniker att lyssna på omgivningen.En ljudpromenad genomfördes.
Hur lät Harplinge?Vi ses på

BZZZ - INTERNATIONELL LJUDKONSTFESTIVAL 2014

 Harp Art Lab | Harplinge Väderkvarn