harp
about kvarnofoni attimi video news contact partners history

HARP INNOVATION MODEL

Sedan starten 2010 har Harp Art Lab genomfört över 60 konstprojekt och erfarenheterna från denna verksamhet har utvecklats till en innovationsmodell: Harp Innovation Model. Modellen syftar till att bevara och förädla projektets resultat genom en rad olika insatser i form av föreläsningar, kompetensutveckling, temporära platsspecifika insatser för utveckling inom konst och kultur samt grundliga teoretiska undersökningar av konst, kreativitet och kultur även på andra platser.

Harp Innovation Model är en hållbar utvecklingsmodell för kulturella verksamheter där Harp Art Lab agerar som en arena för test av kulturekonomiska teorier, konstnärliga insatser och utveckling av konstprojekt. Modellen har tagits fram genom att utföra teorierna i praktiken där de insamlade erfarenheterna och kunskaperna har utvecklats med målet att kompetenshöja kulturella verksamheter och projekt på en nationell och internationell nivå.HARP TALKS är en föreläsningserie om Harp Art Labs verksamhet och metoder med exempel från de konstprojekt som genomförs. Harp Talks vänder sig till en målgrupp som är intresserade av innovativa utvecklingsmetoder.

HARP WORKS är en workshop där Harp Innovation Model beskrivs teoretiskt för att sedan användas genom praktiska övningar och riktade insatser. Inga förkunskaper krävs. Workshopen utvecklas utifrån målgruppens behov.

HARP MOBILE är en temporär platsspecifik insats, t.ex en konsert, installation, invigning eller performance. Harp Art Lab designar projektet utifrån platsens genuina behov. Harp Mobile vänder sig till verksamheter och intressenter inom privat och offentlig sektor.

HARP RESEARCH är en metod för kulturanalys som lägger grunden för framtida utvecklingsprocesser. Metoden analyserar en plats och dess unika behov, förslag på insatser tas fram som kan möjliggöra praktiska lösningar. Harp Research vänder sig till destinationsutvecklare, kulturarvsprojekt, samhällsplanerare och kulturinstitutioner.

FÖR INFORMATION KONTAKTA:

Mikael Ericsson
Chief of Artistic Operations / Founder
ericsson@harpartlab.se
070 730 4631

Julie Ericsson
CEO / Art Laboratory Director / Founder
julie@harpartlab.se
070 541 64 58

Harp Art Lab, Kvarnliden 8, 305 60 Harplinge
Besök vår hemsida: www.harpartlab.se
Facebook: www.facebook.com/harpartlab