harp
start kvarnofoni attimi video news conatct partners history

KVARNOFON 2012 - 2014
Ett permanent ljudkonstverk för Harplinge väderkvarn

Konstnären Mikael Ericssons installation utgår från Harplinge väderkvarn som är Sverige största, fullt fungerande väderkvarn. Kvarnen är byggd 1895 och ligger i Harplinge på västkusten strax norr om Halmstad.

I den sju våningar höga byggnaden konstruerades sommaren 2012 en självspelande kyrkorgel som kom att helt styras av vinden. Projektet var en pågående process där besökarna kunde följa det dagliga arbetet.

Kvarnofonen är nu permanent.

FOTOGRAFIER FRÅN 2013

Harp Art Lab | Harplinge Väderkvarn