harp
about kvarnofoni attimi video news contact partners history


SUPERMARKET 2014 - STOCKHOLM INDEPENDENT ART FAIR
http://www.supermarketartfair.com

HARP ART LAB deltog med följande projekt:

SONG OF THE BEES - Softday
LJUDBEARBETAD MJÖLK OCH HONUNG - Kajsa Magnarsson
KVARNOFONEN - Mikael Ericsson
ATTIMI - Julijana Nemeti
PERFORMANCE - Michael Reuter, Per Samuelsson and Michele Collins
Song of The Bees - Softday

Sedan 1999 har konstnärerna Sean Taylor och Mikael Fernström samarbetat i gränslandet mellan konst och vetenskap under namnet SOFTDAY. Med Irland som bas har det de engagerat sig i frågor som rör klimatförändringar och dess globala effekter. Softday undersöker vår relation och förståelse av naturen genom ljudkonst, multimedia och performance.

2011-2013 samarbetade Softday med irländska biodlare och forskare i projektet Amhrán na mBeach (Song of the Bees). Projektet utgick från problemet med massdöd av bin (Colony Collapse Disorder). Biodlarna spelade in honungsbin och vetenskapling data sammanställdes som sedan omvandlades till ljudfiler, noter och grafiska partitur. "Song of the Bees" presenterades 2013 vid en konsert för honungsbin, kör och stråkensemble i klostret Glenstday Abbey, Limerick, Irland. Under BZZZ LJUDKONSTFESTIVAL 2014, kommer Softday att samarbeta med biodlare, musiker och sångare från Harplinge.
Ljudbearbetad mjölk och honung - Kajsa Magnarsson

Kajsa Magnarsson arbetar med ljudkonst, performance och komposition. På Supermarket 2014 serverade hon över trehundra ljudbearbetade mjölk och honungsdrinkar. Magnarsson bor och verkar i Göteborg och studerar ljudkonst på Musikhögskolan och är kurator för BZZZ LJUDKONSTFESTIVAL 2014 som genomförs i Harp Art Lab 4 - 6 Juli 2014 (utställning t.o.m 17 augusti).

BZZZ - LJUDKONSTFESTIVAL 2014
HARP ART LAB
July 4 - Aug 17 2014

Harp Art Lab anordnar en ljudkonstfestival 4-6 juli (utställning t.o.m 17 aug). Temat på festivalen är bin och det globala problemet med Colony Collapse Disorder (massdöd av bin). Genom pollinering förser bina oss med en tredjedel av vår mat. Något som nu hotas.

Konstnärer, som arbetar med ljud, är välkomna att komma med förslag på installationer och performance som kan förvandla Harplinge väderkvarn till en surrande bikupa eller till verk som interagerar med omgivningen. Temat är öppet för varje konstnär att tolka.

ANSÖK HÄR!KVARNOFON - Mikael Ericsson

KVARNOFONEN är ett permanent ljudkonstverk som använder sig av Harp Art Labs väderkvarn till att driva en självspelande kyrkorgel. Sedan 2012 producerar Kvarnofonen ljudkonst med hjälp av vinden. Under 2012 - 2013 genomförde konstnären Mikael Ericsson dagliga demonstrationer av Kvarnofonen inför publik. Projektet är en pågående process.
Attimi - Julijana Nemeti

Julijana Nemetis fotografiska serie fokuserar på rurala landskap runt om i världen. Hennes landskap bygger på en lång tradition av västerländskt och kinesiskt måleri som visar naturen. klimatförändringar och väderfenomen i vår omgivning. Det kan vara en övergiven badstrand en kall och klar vinterdag eller hotfulla, dramatiska molnformationer som plötsligt uppstår. Målet är att fånga det ögat möter varje dag men utan att jaga eller kontrollera ögonblicket.
Ljudbearbetad mjölk och honung - Kajsa Magnarsson
Videoprojektion - Mikael Ericsson

Ljudbearbetad mjölk och honung - Kajsa Magnarsson

Song of The Bees - Softday
Videoprojektion - Mikael Ericsson & Softday

Song of The Bees - Softday
Videoprojektion - Mikael Ericsson & SoftdayPerformance by Michele Collins
Videoprojektion - Mikael Ericsson & SoftdayPerformance - Michael Reuter & Kajsa Magnarsson
Videoprojektion - Mikael Ericsson & SoftdayKVARNOFONEN - Mikael EricssonPerformance - Michael Reuter & Kajsa Magnarsson
Videoprojektion - Mikael Ericsson & SoftdayHARP ART LAB, SWEDEN

Ljudbearbetad mjölk och honung - Kajsa MagnarssonLjudbearbetad mjölk och honung - Kajsa MagnarssonMillophonia - Mikael Ericsson
Kvarnofon - Mikael Ericsson

Performance - Michael Reuter
Videoprojektion - Mikael EricssonSong of The Bees - Softday
Videoprojektion - Mikael Ericsson & Softday

Kvarnofon - Mikael Ericsson
Mikael Ericsson & Julijana Nemeti
Performance - Per Samuelsson
Videoprojektion - Mikael Ericsson
Performance - Per Samuelsson
Videoprojektion - Mikael Ericsson

Ljud bearbetad mjölk och honung - Kajsa MagnarssonHARP ART LAB SWEDEN

HARP ART LAB is situated on the Swedish west coast. The Lab is a unique platform for developing, innovative, interdisciplinary ideas and we work with artists and communities of interest to create performances and installations.

In 2012 the lab initiated the wind driven, site specific sound installation MILLOPHONIA. We will continue our work about sustainability and climate change in BZZZ SOUND ART FESTIVAL 2014, a project about the life of honey bees and the current threats as Colony Collapse Disorder.

Our main methodology is a socially engaged and discursive sound art practice. The motivations behind our work are predominantly environmental, political, and social in as much as we are attempting to re-mediate contested territories in a scientific and creative way to the public.

Harp Art Lab is a nonprofit organization founded in 2009 byJulijana Nemeti and Mikael Ericsson.

Performance - Michael Reuter & Kajsa Magnarsson
Videoprojektion - Mikael Ericsson & Softday

Karl Grön, Dror Feiler, Mikael Ericsson, Kajsa MagnarssonAttimi - Julijana Nemeti
Videoprojektion - Mikael Ericsson & Julijana NemetiPerformance - Michele Collins
Foto - Julijana Nemeti


Performance - Per Samuelsson
Foto - Julijana Nemeti
Performance - Per Samuelsson
Videoprojektion - Mikael EricssonPerformance - Per Samuelsson
Videoprojektion - Mikael Ericsson & Softday
Performance - Per Samuelsson
Videoprojektion - Mikael Ericsson & Softday
Performance - Per Samuelsson
Videoprojektion - Mikael Ericsson & Softday
Michael Reuter & Kajsa Magnarsson
Videoprojektion - Mikael Ericsson & Softday


Mikael Ericsson & Michael ReuterLYSSNARE VÄRLDEN ÖVER - FÖRENEN EDER!
Softday.ie

SUPERMARKET 2014 - STOCKHOLM INDEPENDENT ART FAIR
FEB 14 - 16

http://www.supermarketartfair.com

 Harp Art Lab | Harplinge Väderkvarn